اعضای گروه

 

آقايان

 

علی تیزپا

على صمدى ايمان افشاريان
علی رفیعی مهرداد انداچه
مهریار انداچه فرهاد پرواز
داريوش شمسى زاده داوود ابراهیم پور
امير اكبرى شهروز بهروزی
اكبر اكبرى خالد اسلوب
عادل جنیدی محمد تقی نجفی
ایوب ضیايى ولی الله منصوری
مصطفی قادرى اسماعیل کریمی
محمد پيرايش الیاس اناخى
عنایت خرم دبیری عزیز افزایش
سهیل پرواز على گلرو
شایان تیزپا يوسف صالحى زاده
شهاب الدين تیزپا اردوان ذاکری
محمد شریف تیزپا نورالدين تیزپا
  حسام الدين تیزپا
   
 

 بانوان

فاطمه میر احمدی خالده اسماعيلى
اسماﺀ ارژنگ سوده شرحى
شیوا شمسی زاده یلدا جباری
مهرنوش کاظمی نرگس شمسی زاده
سمرمیر احمدی ندا رفعتی
شقايق سعيدى دنا مير احمدى
غزل تيزپا سحر پاك بين
   
 
Mehregan Group Dubai, Ali Golroo, Golroo

Mehregan group - Dubai  Mehregan gallery  |  Mehregan group members Mehregan theatre performance  |  Contact us
Web Development : AliGolroo.com
Copyright 2010